Kontakt

Oddelenie informatizácie a riadenia procesov
Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Radlinského 9
812 37 Bratislava
Tel.: +421 259 325 366
Fax: +421 259 325 340
Mobil: +421 918 674 366
e-mail: office@uiam.sk