60. výročie založenia KA CHTF SVŠT v Bratislave

RegistráciaRegistrácia

Oddelenie informatizácie a riadenia procesov
– míľniky a výzvy

Pri príležitosti 60. výročia Oddelenia informatizácie a riadenia procesov (OIRP) sme organizovali seminár s názvom: Oddelenie informatizácie a riadenia procesov – míľniky a výzvy, ktorý sa uskutočnil 23.6.2022 v priestoroch FCHPT STU v Bratislave. Seminár organizačne zabezpečovalo OIRP ÚIAM FCHPT STU.

Podujatie bolo primárne určené pre absolventov študijného programu automatizácia/kybernetika na FCHPT STU a pre našich priemyselných partnerov.

Dôležité termíny:

 • termín registrácie: do 23.6.2022 (možnosť registrácie aj na mieste), registračný poplatok bol 25 EUR
 • 23.6.2022 – konanie seminára

Registrácia:

Garant podujatia:

Programový výbor:

 Organizačný výbor:

Program podujatia:
stiahnite si PDF s celým programom podujatia.

 • 13:30 – 14:00 – registrácia účastníkov (prízemie, NB-CH16)
 • 14:00 – 14:15 – slávnostné otvorenie (prízemie, NB-CH16)
 • 14:15 – 17:00 – prednášky (prízemie, NB-CH16)
 • 17:00 – 17:30 – riadenie procesov v laboratórnych podmienkach (laboratória OIRP, 6. poschodie, bloky B-C)
 • 18:00 – 22:00 – slávnostný banket (1. poschodie NB, blok A)

Prednášky:

 • 14:15 – 14:40 – rozvoj OIRP – Ing. MSc. Martin Klaučo, PhD.
 • 14:40 – 15:05 – míľniky OIRP – prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.
 • 15:05 – 15:30 – vedecký pokrok za dekádu a spolupráca s priemyslom – doc. Ing. Radoslav Paulen, PhD.
 • 15:30 – 15:55 – prestávka na kávu, čaj a koláčik
 • 15:55 – 16:20 – pedagogika dnes a zajtra – doc. Ing. Monika Bakošová, CSc.
 • 16:20 – 16:45 – kvalita vzdelávania a aktuálne spoločenské výzvy – prof. Ing. Michal Kvasnica, PhD.
 • 16:45 – 17:00 – úspešné príbehy našich absolventov
Publikácia k semináru:
K semináru „Oddelenie informatizácie a riadenia procesov – míľniky a výzvy“ bola vydaná sprievodná publikácia s ISBN 978-80-8208-075-2.
 
Fotografie z podujatia:
Pozrite si fotografie z podujatia, ktoré zachytili prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc. a Ing. Martin Kalúz, PhD.: fotoalbum na Facebooku

Ceny riaditeľa ÚIAM:
Pri príležitosti 60. výročia Oddelenia informatizácie a riadenia procesov udelil riaditeľ ÚIAM prof. Ing. Michal Kvasnica, PhD. cenu významným osobnostiam a partnerským pracoviskám.
Ocenené osobnosti:

 • prof. Ing. Roman Prokop, CSc. (FAI, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně) – ocenenie za mimoriadny prínos vo vedeckej a v pedagogickej oblasti
 • prof. Ing. Ján Mikleš, DrSc.  (ÚIAM, FCHPT, STU) – ocenenie za mimoriadny prínos vo vedeckej a v pedagogickej oblasti
 • Ing. Roland Keseli (ACTEMIUM – ProCS s.r.o., Šaľa) – ocenenie za mimoriadny prínos v oblasti rozvoja spolupráce s praxou
 • prof. Ing. Alajos Mészáros, PhD., Dr.h.c. (ÚIAM, FCHPT, STU) – ocenenie za výnimočné zásluhy o rozvoj
 • doc. Ing. Monika Bakošová, PhD.  (ÚIAM, FCHPT, STU) – ocenenie za výnimočné zásluhy o rozvoj
 • prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc. (ÚIAM, FCHPT, STU) – ocenenie za výnimočné zásluhy o rozvoj
Ocenené partnerské pracoviská (v abecednom poradí):
 • Fakulta aplikované informatiky, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
 • Katedra automatizační techniky a řízení, Fakulta strojní, VŠB Technická univerzita Ostrava
 • Katedra riadiacich a informačných systémov, FEIT Žilinská univerzita v Žiline
 • Katedra řídicí techniky, FEL, ČVUT v Praze
 • Katedra řízení procesů, FEI, Univerzita Pardubice
 • Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky, MTF STU
 • Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky, SjF STU
 • Ústav automobilovej mechatroniky, FEI STU
 • Ústav počítačové a řídicí techniky, FCHI VŠCHT Praha
 • Ústav riadenia a informatizácie výrobných procesov, FBERG, Technická univerzita v Košiciach
 • Ústav robotiky a kybernetiky, FEI STU
 • Ústav výskumu progresívnych technológií, MTF STU

Stručná história OIRP:

Tento rok oslavujeme 60. výročie od založenia „Oddelenia informatizácie a riadenia procesov“, ktoré je súčasťou „Ústavu informatizácie, automatizácie a matematiky“. „Katedra automatizácie“ bola založená v roku 1962. Vznikla z „Kabinetu pre meranie a regulačnú techniku“, ktorý bol súčasťou Elektrotechnickej fakulty Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave. Počas tohto obdobia prešla viacerými názvami. Do roku 2001 niesla názov „Katedra automatizácie“, následne do roku 2006 „Katedra informatizácie a riadenia procesov“. Od 2006 sa „Katedra informatizácie a riadenia procesov“ spolu s „Katedrou matematiky“ stali súčasťou „Ústavu informatizácie, automatizácie a matematiky“. Viac informácií o histórií OIRP nájdete na tejto stránke.